Årsmötet framflyttat till 26/3 18.30

Planeringen inför årsmötet har stött på en del oförutsedda administrativa hinder och vi inser att vi kommer få svårt att få klart med planeringen och alla handlingar till den 19 mars som var vår ursprungsplan. Vi har därför valt att flytta fram mötet en vecka.

Även den planerade gemensamma "påskaktiviteten" för ungdommarna flyttas fram till den 26:e