Kallelse till årsmöte

OBS NYTT DATUM 26/3

Årsmötet 

Årsmötet börjar kl 18.30 inne i träningshallen. Vi tänker informera lite om den gångna säsongen och planeringen inför hösten. Vi önskar därför att så många medlemmar och målsmän som möjligt kommer.

Motioner inför årsmötet skickas till mikael.rastock@vasterasbtk.se

Innan årsmötet kommer vi ha en gemensam aktivitet för ungdomsgrupperna. Mer information om detta kommer. Efter årsmötet är det vuxenträning som vanligt. Vi ser gärna att ni som deltar i den träningen även kommer på årsmötet.

/Välkomna