Avgifter och kostnadsersättningar säsongen 2022-2023

Följande avgifter och kostnadsersättningar har av årsmöte och styrelse beslutats för säsongen 2022-2023

Avgifter

Samma avgifter som förra året. Det vill säga 200 kr medlemsavgift, 1000 kr träningsavgift (400 kr för spel endast dagtid). Kostnader för att tävla är även det enligt samma princip som tidigare. Detaljer om det kan ni läsa om här.

Kostnadsersättningar

För lagen i division 1 och 2 ges ersättning för serieavgift, tävlingskläder (shorts och t-shirt), lunch vid seriespel samt reseersättning vid seriespel.

För lagen i division 3 ges ersättning för serieavgift samt lunch vid hemmasammandrag (ej kläder eller resor).

För övriga serielag betalar klubben serieavgift men ej några kostnadsersättningar.

För domare vid sammandrag betalas enligt förbundet fastställt arvode samt lunch.