Fystester

För de som ingår i grupp svart och blå kommer det finnas möjlighet till att genomföra fystester söndagen den 27 feb klockan kl 10:00 eller 14:00. Detta är ett erbjudande och man deltar såklart enbart om man själv vill. De som deltar kommer få ett träningsprogram utskickat efter fystesterna som man kan ha som inspiration för egen träning. Sammanlagt kommer det genomföras 5-6 tester tillsammans med en utbildad tränare inom detta område.   

Vid frågor, kontakta Marie Persson, 072 55 83 017