Kallelse till årsmöte och sommaravslutning

1 Juni

Torsdagen den 1 Juni kör vi sommaravslutning och årsmöte för Västerås BTK.

Avslutningen 

Avslutningen är gemensam för alla barn/ungdoms-träningsgrupper 18.00 - 20.00. Vi kommer hålla till utomhus på gräsytorna nedanför hallen mot Mälaren. Samling vid ingången till hallen.

Årsmötet 

Årsmötet börjar kl 19.00 inne i träningshallen. Vi tänker informera lite om den gångna säsongen och planeringen inför hösten. Vi planerar en hel del förändringar inför hösten som vi tänkte informera om på årsmötet. Bland annat ett nytt medlemssystem och ny struktur för avgifter. Vi önskar därför att så många medlemmar och målsmän som möjligt kommer.

Motioner inför årsmötet kan skickas till mikael.rastock@vasterasbtk.se