Klövernhallen låst under sportlovet

 

Västerås stad meddelar att Klövernhallen är låst under sportlovet. Vill man träna utanför anvisade träningstider behöver man ha en nyckelbricka för att ta sig in. Tänk på att inte ställa upp dörren från Klövernhallen ut i trapphuset då obehöriga då kan komma in i hallen och det finns risk för att larmet går pga den öppna dörren.